Location
Discipline
Type

Search Results for:

news2014b

Landsnes hage

Prosjektet bestod  av 45 leiligheter, fellesarealer og garasjeanlegg. NTI utførte sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme